top of page
image (2).png

THE UNCHARTED DEMONSTRATION 

ZERZURA

1920x2000-faction.png
zzr.png

           Zerzura Corporation คือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่จนผู้คนต่างขนานนามบริษัทแห่งนี้ว่าเป็นนครแห่งหนึ่ง แต่ใครจะเชื่อว่าแรกเริ่ม Zerzura Corp. จะมีลักษณะคล้ายกับ Babylon City Tower นครที่เป็นบ้านเกิดของประธานบริษัท Zerzura เนื่องจากบริษัทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่รกร้างห่างไกลจากนครอื่น ๆ ทำให้การสร้างบริษัทของเขาจึงต้องสร้างที่อยู่สำหรับพนักงานของบริษัทด้วยเช่นกัน ก่อนจะขยายขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามขนาดองค์กร

art-zzr.png
character4-zzr.png
character1-zzr.png
character2-zzr.png
character3-zzr.png

ปัจจุบัน บริษัท Zerzura Corporation แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 แผนกใหญ่ ๆ ประกอบด้วย

• แผนกบริหาร มีหน้าที่ดูแลนโยบายภาพรวมและดูแลความสัมพันธ์กับนครต่าง ๆ

• แผนกวิศวกรรมระบบ มีหน้าที่ดูแลการวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องจักร

• แผนกวิศวกรรมชีวภาพ มีหน้าที่ดูแลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านชีวภาพ และการแพทย์

• แผนกวิศวกรรมพลังงาน มีหน้าที่ดูแลการวิจัยด้านพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

• แผนกวิศวกรรมเคมี มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และพัฒนาสารเคมี

• แผนกรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่รักษาระเบียบบริษัทในพื้นที่เกี่ยวข้อง

           คงไม่แปลกหากจะบอกว่า “แผนกวิศวกรรมเคมี” คือแผนกที่สร้างกำไรให้แก่บริษัทสูงที่สุด เนื่องจากยาแต่ละชนิดที่ผลิตออกมาล้วนเป็นยาที่สามารถบรรเทาอาการป่วยที่ไม่มีทางรักษาได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามแผนกที่ได้รับทุนจากบอร์ดบริหารมากที่สุดกลับเป็น “แผนกวิศวกรรมชีวภาพ” เนื่องจากผู้ก่อตั้งได้ลงทุนลงแรงไปกับงานวิจัยของแผนกนี้มากที่สุด หากนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว แต่งานวิจัยดังกล่าวก็ยังไม่สำเร็จตามต้องการเสียที กระทั่งมีอัจฉริยะคนหนึ่งจาก Elysium ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ ชื่อของอัจฉริยะคนนั้นก็คือ “Sarena” นั่นเอง

bottom of page