top of page
banner-nmd.png

NOMADIC

THE CONFEDERATION OF FALLEN EMPIRE

1920x2000-faction.png
nmd.png

           แต่เดิมแล้ว สหพันธ์ผู้พเนจร หรือ Nomadic Confederation คือเหล่าเมืองประเทศราชของจักรวรรดิ Hellas ที่แยกตัวออกมาหลังจากจักรวรรดิที่ล่มสลายเพราะสงครามจักรกลเพื่อกลับสู่พื้นที่บ้านเกิดของตน ทว่าสงครามได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเปลี่ยนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เคยเป็นของจักรวรรดิกลายเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งที่ไม่สามารถเพราะปลูกพืชพรรณใด ๆ ได้แม้แต่ต้นหญ้า

art-nmd.png

           ในช่วงปีแรก ๆ มีนครมากมายต้องล่มสลายจากรังสีปนเปื้อน สภาพอากาศที่แปรปรวนเกินจินตนาการ รวมถึงการซุ่มโจมตีจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และความบาดหมางระหว่างนคร โดยเฉพาะเรื่องการแย่งชิงดินแดนและทรัพยากร จนพวกเขาสามารถหาข้อยุติได้ในอีกหลายปีต่อมา

           นครส่วนหนึ่งได้ลงนามในข้อตกลงสนธิสัญญาความสัมพันธ์เกิดเป็น Nomadic Confederation หรือสหพันธ์ผู้พเนจรขึ้น โดยมีข้อตกลงร่วมกันในแง่ของเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวิทยาการ รวมถึงผนึกกำลังเพื่อการเจรจาต่อรองกับอาณาจักรอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีความสัมพันธ์แบบพันธมิตร แต่ก็ยังมีการแก่งแย่งชิงดีกันอย่างเข้มข้นอยู่เสมอ 

           ท่ามกลางนครเหล่านั้นก็มีนครเกิดใหม่แห่งหนึ่งที่สั่งสมชื่อเสียงและขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งในนครที่มีแสนยานุภาพสูงที่สุดของสหพันธ์ นั่นก็คือ “Gate of All Nation” ในฐานะทหารรับจ้างที่ไม่เคยทำงานพลาดแม้จะจุกจิกในการเลือกงานก็ตาม ทำให้นครแห่งนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายการปกครองที่เน้นความเสมอภาค และเพียงไม่นานก็มีชาวทะเลทรายถูกดึงดูดไปเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเขาเป็นจำนวนมากส่งผลให้ Gate of All Nation เติบโตขึ้นจนกลายเป็นนครขนาดกลางที่มีศักยภาพสูงจนสหพันธ์ต้องการดึงตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิก

character4-nmd.png
character1-nmd.png
character2-nmd.png
character3-nmd.png
bottom of page