top of page
1920x665-stodtheader.png

สวัสดีและขอต้อนรับ Chronicle (ผู้จารึก) ทุกท่านสู่ Eveden!

          ดวงดาวที่เกิดขึ้นด้วยพลังของตัวตนผู้สูงส่งนาม “Genesis” ที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย

ในปัจจุบัน ที่จะนำไปสู่ความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนในอนาคต แต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้จารึกประวัติศาสตร์

การศึกษาความเป็นมาก็สำคัญเช่นกัน

          ได้เวลาแล้ว Chronicle เปิดหน้าแรกของจารึกโบราณออกมา และโลดแล่นไปกับประวัติศาสตร์

ของดาวดวงนี้กันเถอะ

bg-story.png

ตำนานการกำเนิด Eveden

          เดิม Eveden คือดาวเคราะห์นิรนามที่ถูกสร้างโดยตัวตนผู้สูงส่งนาม “Genesis” ด้วยการนำเศษซากของดาวเคราะห์ที่เกิดการชนกันออกมาเป็นแผ่นทวีปล่องลอยอยู่กลางอวกาศอันมืดมิด ต่อมาพวกเขาจึงได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้ง รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยมี Adam และ Eve เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลความเป็นไปของโลกระหว่างที่ Genesis เข้าสู่สภาวะจำศีลเพื่อฟื้นพลัง 

 

           การหายสาบสูญของ Adam ในสงครามอันยาวนานกับนครภายใต้การปกครองของปัญญาประดิษฐ์มีชีวิต ทำให้ Eve เลือกที่จะเสียสละตนเองเพื่อสิ้นสุดสงครามนั้น

ส่งผลให้นักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นขนานนามดาวดวงนี้ว่า “Eveden” เป็นอนุสรณ์แด่สตรีผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องมนุษย์ บ้างก็กล่าวว่าเป็นชื่อที่เกิดจาก “Eve” กับคำว่า “Den” ที่หมายถึงสุสาน แต่บ้างก็กล่าวว่าเกิดจากชื่อของ “Eve” ผสมกับคำว่า “Eden” สวนแห่งสรวงสวรรค์ที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือสอนศาสนาของโลกเก่า

           แต่ไม่ว่าชื่อนี้จะมีที่มาอย่างไร ดาวดวงนี้ก็เปรียบเสมือนนิทราสถานของปฐมสตรีผู้สละชีพเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลตามจุดประสงค์ที่เหล่า “Genesis” ต้องการ

ภูมิศาสตร์ของ Eveden

           Eveden มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแผ่นทวีปที่ประกอบด้วยภูเขา พื้นที่ราบลุ่ม แม่น้ำสายใหญ่ที่ตัดกลางแผ่นดิน และดินแดนรกร้างที่ยากแก่การอยู่อาศัย ซึ่งแผ่นดินทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่อีกที นอกจากนี้ หากอ้างอิงจากบันทึกของนักเดินเรือจะพบว่ากระแสน้ำที่เส้นขอบฟ้าจะไหลลงสู่เบื้องล่าง และระเหยกลับขึ้นมาด้านบนอีกครั้งตามวัฏจักรของฝน ทำให้มหาสมุทรไม่เคยแห้งแม้ดวงดาวจะมีลักษณะแบนก็ตาม

เทคโนโลยี

           ถึงแม้ว่าแต่ละเมืองจะมีเทคโนโลยี และวิทยาการอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เมืองส่วนใหญ่ต้องการวิจัยเพื่อการนำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นั่นก็คือ “Nanotide” แร่ชนิดพิเศษที่สามารถพบได้เฉพาะบนดาวดวงนี้ แม้จะสามารถพลังงานจำนวนมากด้วยตัวเองได้ แต่ก็แลกมาด้วยการที่ตัวมันจะปล่อยรังสีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกมาตลอดเวลา ทำให้การนำแร่ชนิดนี้มาใช้งานในปัจจุบันถูกจำกัดอยู่ในห้องกันรังสี

 

           อย่างไรก็ตาม หากนำแร่ Nanotide มาสกัดเพื่อไม่ให้มันปล่อยรังสีออกมาจะทำให้ตัวมันสูญเสียคุณสมบัติในการสร้างพลังงานไป และถูกเรียกว่า “Unstable Nano” ซึ่งสามารถพบได้ในหมู่นักวิจัยระดับสูงของนครแต่ละแห่งเพื่อจุดประสงค์ในการทดลอง

           หากบันทึกบทก่อนหน้า คือประวัติศาสตร์ในยุคการกำเนิดดวงดาวและมนุษย์ บันทึกบทนี้ก็คือประวัติศาสตร์ในยุคหลังการเสียสละของ Eve เพื่อยุติสงครามระหว่างมนุษย์และจักรกล 

           

           หลังสิ้นสุด “สงครามจักรกล” ที่ฝ่ายนครจักรกล “Babylon” เป็นผู้ชนะเหนืออาณาจักรทั้งปวง เหล่าผู้พ่ายแพ้ต่างกระจัดกระจายไปคนละทิศทาง บ้างไร้บ้านให้กลับ บ้างไม่มีแม้เศษซากให้สร้างใหม่ บ้างหายไปอย่างลึกลับ บ้างหลีกหนีเป็นเอกเทศจากนครอื่นโดยสิ้นเชิง และนี่คือเรื่องราวการเริ่มต้นของคนหลากหลายกลุ่มก่อนจะกลายเป็นอาณาจักรต่าง ๆ บนดวงดาว Eveden ในปัจจุบัน

alt.png
g-alt.png

FACTIONS

els.png
g-els.png
nmd.png
g-nmd.png
sbl.png
g-sbl.png
xmr.png
g-xmr.png
zzr.png
g-zzr.png
bottom of page